Ochrana osobných údajov

- k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.gilmonte.sk a www.gilmonte.eu a www.zilmont.sk

 

Žilmont s.r.o. sídlo: Jánošíkova 20, 010 01 Žilina IČO: 30225892 DIČ: 2020443117

II.

Účel spracúvania osobných údajov

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

V.

Zverejnenie údajov

VI.

Podmienky spracúvania

 

VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 Uvedené práva a povinnosti sa riadia Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov